Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

W szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego  w Luboniu zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

  1. Nauczyciele dydaktyczni łącznie z osobami na długotrwałych zwolnieniach i urlopach:  72 osób;
  2. Obsługa szkoły - 17i 1/4 etatu
  • Woźny: 2 osoby;
  • Sprzątaczki: 19 osób
  • Konserwator: 1 osoba.

      3. Administracja szkoły: 

  • Sekretarz szkoły: 1 osoba
  • księgowy szkoły: 1 osoba
  • kadry i płace: 1/2 etatu, 1 osoba