Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00  do 14:00

Dyrektor przyjmuje interesentów w sprawie skarg i wniosków: od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (po wcześniejszym umówieniu się).

tel. (61) 8 130 392

e-mail: sekretariat@sp2lubon.eu