Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Oferta pracy dla głównego księgowego

Wymagania:

1.Posiadanie obywatelstwa polskiego. 

2.Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych. 

3.Niekaralność za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa na tle seksualnym oraz przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

4.Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.