Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Szkoła publiczna. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej - gminna samorządowa jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Luboń.

Organ prowadzący szkołę: 

Urząd Miasta Luboń

pl. Edmunda Bojanowskiego 2

62-030 Luboń

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny :

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61- 716 Poznań